Privacybeleid Cruciaal

 

Het privacybeleid van Cruciaal is ten eerste gebaseerd op de algemeen wettelijke regels die voor elke organisatie gelden, zoals de AVG en ten tweede op de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen.

 

1. AVG en Wet bescherming Persoonsgegevens

Cruciaal verwerkt persoonsgegevens volgens de regels van de AVG en de WGBO (Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Ook leven we de Beroepscode na van het NIP. Cruciaal houdt zich uiteraard aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze wet geeft regels om de privacy van burgers te beschermen. Burgers hebben het recht om te weten wat er men hun persoonsgegevens gebeurt. Organisaties die persoonsgegevens verwerken hebben bepaalde plichten. Zo mogen persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden mits daarvoor een duidelijk doel is waarvoor de burger toestemming geeft. Ook moeten organisaties duidelijk maken wat zij met de persoonsgegevens van de burgers doet. De wet is van toepassing op persoonsgegevens in allerlei vormen: op papier en in computerbestanden. Op de naleving van deze wet ziet het College Bescherming Persoonsgegevens toe. Cruciaal staat geregistreerd bij dit College.

 

2. Beroepscode Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

 

Cruciaal werkt alleen met psychologen die de titel Psycholoog NIP mogen dragen. Deze psychologen moeten zich houden aan de beroepscode van het NIP. In het kader van de privacy gaat dit om de artikelen:

 

II.1.1.2 Integriteit
Psychologen streven naar integriteit in de wetenschapsbeoefening, het onderwijs en de toepassing van de psychologie. In hun handelen, betonen psychologen eerlijkheid, gelijkwaardige behandeling en openheid tegenover betrokkenen. Zij scheppen tegenover alle betrokkenen duidelijkheid over de rollen die zij vervullen en handelen in overeenstemming daarmee.

 

II.1.1.3 Respect

Psychologen tonen respect voor de fundamentele rechten en waardigheid van betrokkenen. Zij respecteren het recht van betrokkenen op privacy en vertrouwelijkheid. Zij respecteren en bevorderen diens zelfbeschikking en autonomie, voor zover dat te verenigen is met de andere professionele verplichtingen van de psychologen en met de wet.

 

De volgende gedragsregels gelden:

  • Objectieve en onafhankelijke handelwijze; opdrachtgevers kunnen geen invloed uitoefenen op de bevindingen van de psycholoog.
  • Wanneer de cliënt gegevens van vertrouwelijke aard meedeelt, geldt geheimhouding ook naar de opdrachtgever.
  • De opdrachtgever en de cliënt dienen beiden op de hoogte te zijn van het doel van de te leveren dienst. Informatie kan niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan welke afgesproken zijn.
  • De cliënt heeft het recht om inzage van rapportages door de opdrachtgever te blokkeren.
  • Voorkomen wordt dat onbevoegden rapportages inzien.
  • Cliënten kunnen in een persoonlijk gesprek meer informatie verkrijgen over de resultaten van onderzoeken

 

Voor een toelichting op de beroepscode is het mogelijk om contact op te nemen met de medewerker beroepsethiek, telefonisch bereikbaar via het algemene telefoonnummer van het NIP: (020) 410 6222.

 


Cruciaal  |  Teamontwikkeling, personal coaching en loopbaanontwikkeling  |  Psycholoog Alphen aan den Rijn  |  0172 - 479 796  | info@cruciaal.nl


       Design en strategie: PSYmedia