NEEM CONTACT OP

 

Belastbaarheidsonderzoek onderbouwt besluitvorming over re-integratie

Voor alle partijen (werknemer, werkgever, arbodiensten en UWV) is het belangrijk dat de juiste beslissingen worden genomen in:

  • Re-integratietrajecten
  • Beoordelingen van 1e spoor en 2e spoor mogelijkheden
  • Trajectbepaling in het kader van Wet Verbetering Poortwachter
  • Prognoseverwachtingen WIA-aanvragen
  • Het beoordelen van duurzame inzetbaarheid (prognose van terugval of verergering van klachten)

 

Een belastbaarheidsonderzoek draagt bij aan een objectieve en eerlijke onderbouwing van de keuzes die worden gemaakt over re-integratie, functiegeschiktheid en professionele ontwikkeling.

 

Belastbaarheidsonderzoek: draagkracht en draaglast in kaart brengen

Het belastbaarheidsonderzoek bekijkt de mentale en fysieke draagkracht en draaglast van een medewerker op dat moment. Onderzocht worden:

  • Persoonlijkheid in relatie tot werk
  • Copingstijlen: hoe hanteert iemand problemen
  • Vitaliteit (activiteiten en energielevel)
  • Intelligentie-onderzoek
  • Onderzoek naar psychische klachten

 

Helder geformuleerde en goed onderbouwde conclusies

De resultaten van het belastbaarheidsonderzoek worden in een rapportage vastgelegd. De rapportage geeft helder en goed onderbouwde conclusies over de mogelijkheden en beperkingen van de betreffende medewerker. Cruciaal hanteert hierbij de richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).

 

Het nieuwe ontslagrecht vergroot de kans op juridische procedures. Met een goede, schriftelijke rapportage van het belastbaarheidsonderzoek is het eenvoudiger de gemaakte keuzes te onderbouwen.

 

Snel de juiste informatie boven tafel

Cruciaal heeft jarenlange ervaring in het bedrijfsleven. Deze ervaring, in combinatie met uitgebreide klinische kennis, zorgt ervoor dat we snel de juiste onderzoeksgegevens boven tafel hebben.

 

Binnen 6 weken conclusies en aanbevelingen

Wanneer u contact opneemt, plannen we binnen 2 weken een kennismakingsgesprek. Daarna nemen we de tijd die nodig is om de situatie rondom een medewerker goed in kaart te brengen. Uiterlijk binnen 6 weken na het kennismakingsgesprek ontvangt u een schriftelijke rapportage met conclusies en aanbevelingen.

 


"Dit traject heeft mij inzicht in mijn huidige ‘mobiele’ situatie gegeven. Het onderdeel waarbij ik mijn talenten ontdekte, was voor mij het meest waardevol. De training was goed voorbereid en interessant.
 


Vrijblijvend kennismaken?

Een kennismaking is kosteloos en verplicht u tot niets!

Neem contact op


Cruciaal  |  Teamontwikkeling, personal coaching en loopbaanontwikkeling  |  Psycholoog Alphen aan den Rijn  |  0172 - 479 796  | info@cruciaal.nl


       Design en strategie: PSYmedia